Tillåter Gud genmanipulation?

En artikel i SvD om genmanipulation får mig att reflektera.

Var går gränsen mellan människans ökande tekniska förmågor och det naturliga arvet, det frö som satte igång evolutionen av livet på Jorden? Detta oerhörda, ofattbara och enastående mirakel.

Vi rör oss i ett ingemansland där moral, etik och andlighet möts och där en massa frågor samlas utan svar. Vem ska då svara? Ska Gud svara eller ska framtiden svara eller finns redan svaren i vårt arv, djupt i vårt samvetes röst, i de lagar och regler som är förbundna med vår rätt att leva?

Får vi bara för att vi kan?

Bara för att vi kan döda, får vi då döda oskyldiga människor? Bara för att vi stora och starka, får vi då förgripa oss på de små och svaga? Bara för att vi kan bringa jordens finstämda klimatbalans ur spel, får vi då göra det? Bara för att vi kan ställa till ett helvete på jorden, får vi då göra det? Bara för att vi kan manipulera själva Livets byggstenar, får vi då göra det?

Tyvärr är det inte moral, etik och andlighet som styr världen längre. Bara för att vi kunde ändra på det, så gjorde vi det. Materiell tillväxt blev vår Gud och den som hade mest när han dog, han vann. De ekonomiska krafterna väger tyngre än moral, etik och andlighet tillsammans, se artikeln. Pengar och makt (egoism) får förnuft, samvete och ödmjukhet inför livet att hamna i de oprioriterades kvarter. Ensamma lämningar från vårt forntida arv. Från den eller det som en gång satte igång Miraklet. Det som gav dig Livet.

Är allt ändå bara en slump?

Du som tror att livet kom till av en slump kan fundera på följande. En känd fysiker, vars namn jag glömt, räknade ut matematiskt om livet hade kunnat uppstå av en slump. Han kom fram till att det var lika sannolikt som att en stormvind som blåser igenom ett skrotupplag lyckas plocka ihop en Boeing 747 av delarna.

Jag tror många människor känner igen det jag skriver, runt om i världen (om de bara kunde svenska). Vi är oroade över utvecklingen, miljö- och klimathoten som alla vet om men som vi inte gör mycket åt förutom att köpslå om utsläppsrätter. Vi ser segregation och våld ökar i samhället till följd av frustration och utanförskap. Tillväxtreligionen fungerar inte för alla, egentligen fungerar den bara för väldigt få, de som genom makt och pengar köpt en plats i Tillväxtens Himmel.

Känner vi inte igen det här från historien? Har det inte hänt förr och rasat samman? Kommer inte också dagens modell att med största sannolikhet rasa samman? Vi är inte ämnade att vara Gud. Vi är ämnade att vara Människor. Homo Sapiens, en art av miljoner på denna planet. Biologiskt varken mer eller mindre värda än någon art. Födda att leva i harmoni med Livets regelbok och i balans med den Natur som givits oss. Amen.

Livet är en gåva. En gnista livsenergi som planterats i en fysisk och biologisk struktur, en kropp, ett mirakel till fordon. Livsenergin är Jaget, Medvetandet, det som vetenskapen inte kan förklara eller mäta. Kroppen är mitt verktyg. Moral och etik och regler för hur vi som art ska kunna leva i harmoni med allt och alla finns i operativssystemet som vi föds med. Precis på samma sätt som en flyttfågel exakt vet hur man flyger från Hofors till Afrika, eller hur laxarna hittar hem till sin födelseplats med inbyggd GPS. Har vi infekterats av ett datavirus i vårt operativsystem eller varför förstår vi inte de naturliga sambanden längre?

Aliens

aliens_ufosMånga SciFi-filmer handlar om invasioner från andra planeter som tänker slå sig ner på Jorden och suga ut det gottaste, eftersom de redan förbrukat sin hemplanets resurser. Tänk om vi är de där Aliens och att vi landade här för många tusen år sedan och glömt det? Hm. Är det därför som vi inte verkar passa in i jordelivet? Vi kanske är invandrare allihopa som vägrar anpassa oss till värdkulturens värderingar och sedvänjor. En segregerad majoritet.

PS. Även om du inte har någon Gud eller Högre kraft, så titta på bilden på det växande livet, eller titta upp på stjärnhimlen en stjärnklar kväll, och fråga dig ”Vad är det som får allt detta att fungera”. Du kanske inte hittar något svar, men kan ändå konstera att det inte är du eller jag eller någon annan levande varelse på Jorden som åstadkommit detta. Visst är det fantastiskt? Jag är inte religiös i kyrklig mening, men jag tror för den skull inte att vi har rätt att spela Gud.

– –