Ge SAAB en värdig vila

Fakta: SAAB har under de senaste åren inte lyckats tillverka en bil som tillräckligt många vill köpa, för att uppnå lönsamhet.

SAAB som en gång var ett bilföretag som med visioner och tekniska innovationer var beundrat och med i matchen. Men i den allt tuffare konkurrensen blev SAAB omkörda av flera konkurrenter. Sedan GM tog över SAAB så försvann de sista resterna av företagets visioner.

Låt det nu få gå till sin vila.

Att låtsas tro att en en rysk playboy med några miljarder på fickan, skulle vara en ny Steve Jobs för SAAB är befängt. Den ryssen kommer inte att förmå att blåsa liv och mening i SAABs döende själ. Han har andra motiv. Att sälja fastigheter istället för bilar är ingen bra signal.

Svenska staten ska inte ställa sig bakom kostsamma försök att med konstgjord andning dra ut på lidandet. Alla dessa turer för att till varje pris rädda SAAB är patetiska och oseriösa. Vad vill man rädda? Ett bilmärke och en bilkultur som inte säljer? Ställ några Saabar på ett museum istället för att minnas forna stoltheter.

Ett företag, i vilken bransch som helst, som inte lyckas med att tillverka varor eller erbjuda tjänster som marknaden vill ha i tillräcklig omfattning, få antingen lov att tänka om rejält eller lägga ner. SAAB har inte tänkt om under de senaste förluståren. Och det finns inga moraliska eller kommersiella skäl att använda skattepengar för att subventionera sådan tillverkning.

SAAB var kanske kultur en gång. Men det var för länge sedan när världen såg annorlunda ut.

SAAB har under årens lopp visat upp åtskilliga s k konceptbilar (visioner av kommande utveckling). Ingen av dem har tillnärmelsevis realiserats. Smärre facelift är vad fabriken har förmått.

Annonser