Västerås webbsajt är sämre än Västerås förtjänar

Jag vill inte att någon inom Väsetrås stad som jobbar med stadens webbplats ska ta detta inlägg som en personlig kritik, för det är det inte. Tvärtom, så vet jag (eller har hört av andra) att man lagt ner ett omfattande och mycket seriöst arbete på att strukturera och skapa informationsflöden mellan stadens alla verksamheter och webben. Nej, det här inlägget handlar enbart om ytan, den visuella mötesplatsen mellan Västerås stad på nätet och alla dess besökare. Design, om du så vill, men även lite om kommunikationspsykologi.

Västerås är ett idag ett dynamiskt centrum för tillväxt, innovationer, high-tech, kultur, sport och fritid, konsumtion och boende. Vi kallar Västerås för Mälarstaden, vilket inte bara sätter oss på kartan utan också förmedlar ytterligare sjönära livskvalitativa värden och ett stort upptagningsområde. Jag tror att vi generellt är relativt stolta över vår stad och dess utveckling, närheten till naturen och Mälaren och närheten till andra städer och hela världen.

På vilket sätt förmedlar denna webb ett dynamiskt centrum för tillväxt, innovationer, high-tech, kultur, sport och fritid, konsumtion och boende, det vi kallar Mälarstaden

Västerås stads webbplats har två huvudgrupper av besökare, vi kan kalla dem lokala och externa (jag bortser från gruppen interna användare, dvs anställda inom Västerås stads verksamheter som utnyttjar webbens ”insida”). För de lokala besökarna (privatpersoner och näringsidkare) ska webben tillhandahålla information och tjänster. Information om demokratiska och politiska frågor och beslut samt information om stadens verksamheter. Webben ska erbjuda interaktiva tjänster (webbapplikationer) som underlättar för enskilda och företagare att uträtta standardiserade ärenden av allehanda slag.

För externa besökare (enskilda och näringsidkare) ska webben dessutom fungera som säljare av Västerås värden och visioner och erbjuda en attraktiv stad för boende och etablering.

Lever den upp till det? Sett ur en informationsdesigners perspektiv är svaret otvetydigt: Nej, inte på långa vägar.

Västerås stads webbplats är dessvärre riktigt trist. Jag bedömer inte informationsinnehållet som finns där (och det finns massor) och jag kan inte heller bedöma eventuella interaktiva tjänster, utan bara hur man fömedlar informationen och känslan av Västerås. Och då det gäller känslan så blir betyget icke godkänt. Dessutom är pedagogiken dåligt använd, ofta när man klickar på en meny, t ex Boende, så kommer man till en sida som inte fömedlar något, utan bara presenterar ett gäng nya länkar.

Webben fömedlar på intet sätt dynamiken och känslan för livet i Västerås, tyvärr. Den ger inga aha-upplevelser eller förstärkande aha-insikter varken för lokala eller externa besökare. Det är som om detta så oehört viktiga kommunikationslager medvetet skalats bort eller omedvetet missats. Webben blir som ett försök att beskriva en vacker blomma med faktatext (som man själv får leta fram) istället för att visa upp den.

Några bra svenska kommunsajter

Västerås stads webbplats är ur detta perspektiv betydlig sämre än andra kommuner och stadsportaler i landet och Europa för den delen.

En palett med internationella kommunsajter och stadsportaler

http://www.vasteras.se är för det första ingen riktig sammanhållande stadsportal (vilket den borde vara eftersom det är den webbadressen som säkerligen de flesta söker på). Webbplatsen ger ett rörigt, ofokuserat och hemmabyggt intryck. Det håller inte för en stad i Västerås storlek och speglar inte det Västerås vi alla känner för.

Kommunal information behöver inte vara torr, tråkig och rörig. Den skulle kunna bli sååå mycket bättre. Bra webbar byggs utifrån och in och inte inifrån och ut. Skulle den stå pall för en sådan genomlysning och facelift? Självklart, den skulle ha allt att vinna. I min värld pratar vi om profilering, positionering och varumärkesbyggnad som väsentliga och långsiktiga fundament för kommunikation och attityder. På vilket sätt skulle en stad (som ju också är ett varumärke) skilja sig från det? Fungerar kommunikationen från en stad enligt andra kommunikationpsykologiska principer? Självklart inte.

Antar ni utmaningen?

.

.

Annonser