Egon, part II

VEM ELLER VAD GER OSS LIVSGNISTAN?

VI ÄR ANDLIGA VÄSEN. Låter det flummigt eller religiöst? Det är det inte. Det hänger på hur du definierar andligt. Andligt är per definition en beteckning för det icke-materiella, för själslivet, medvetandet, livsgnistan eller jagets inneboende energi, skiljt från kroppen, det fysiska.

Precis som en blomma eller en fågel, föds vi med livsenergi och ett färdigt program hur blomman, fågeln eller människan ska växa och utvecklas. Livet har fungerat så i miljontals år på vår planet. Alla livsformer vet vad de ska göra och hur de ska anpassa sig för att kunna fortsätta leva ett gott liv. Instruktionerna kommer med arvsmassan och är nedärvda sedan tusentals generationer.

Medvetandet, livsenergin eller själen, om du hellre vill kalla den så, planteras in i oss från födseln och lämnar oss när vår tid är till ända. Ingen vet vart den tar vägen, men så vitt vi förstår universum så är energi oförstörbart, vilket betyder att den tar vägen någonstans.

Det är andligt..

DET KAN SYNAS MÄRKLIGT, då denna andlighet är kärnan i våra liv, att det moderna livet tillägnas så ensidigt åt det materiella. Du blir bedömd utifrån dina materiella tillgångar snarare än utifrån dina själsliga förmågor. Den som har mest när han dör har vunnit. Vi ser hellre upp till rikedom, berömmelse, makt och fysisk skönhet, än en hög medvetandegrad eller ett själsliv i full balans och harmoni med allt och alla. Vi tycker det är jobbigt med människor som pratar om känslor och andlighet och vill hellra prata om fotboll, väder och jobbet.

(fast vi tycker att det känns rätt sjysst att gå på något föredrag och lyssna på några kloka ord emellanåt)

Vi är inte vad vi gör, hur vi ser ut, vad vi äger eller vilken makt vi har. Vi är vad vårt medvetande kan uppleva, här och nu. Motsägelsefullt? Kanske.

OM JAG VILL KOMMA TILL NÅGON POÄNG i denna lilla filosofiska blogg så är det kanske denna: Vår värld, vårt samhälle och våra liv skulle sannolikt vara så mycket bättre och mindre problemfyllda om vi bättre kunde balansera det materiella med det icke-materiella. Lösningen är i grund och botten enkel, det handlar om att kliva ur sitt ego och använda den energin till att odla den andliga medvetenheten, så kommer allt på köpet.

Hur lätt är det när samhället rusar fram i hundraåttio? Och hur lätt är det att få gehör för sådana tankar när alla egon är fullt upptagna med sitt? Det går liksom inte att bilda ett politiskt parti som driver detta som huvudfrågor. Det finns själsligt stora människor i alla tider som har försökt. Politikerna nickar och tackar med men inget förändras.

Trots det så vet och känner väldigt många idag att vi faktiskt behöver dra i handbromsen och stanna upp och rannsaka oss vart vi är på väg. Vad har hänt med det andliga arvet, balansen, kärleken och harmonin mellan naturen och allt levande. De insikter som en gång planterades in i våra samveten. Politiken och samhällets ledare har inga svar på dessa frågor alls. Tyvärr så är de inte ens intresserade av dem. De har ju fullt upp med sina egon, sina karriärer, med börsen och den ekonomiska välfärden.

Vi har ingen bra verktygslåda för detta som kan konkurrera med det materiella pengasamhället.

– –

PS. Det finns väldigt många människor där ute som faktiskt har balans mellan det materiella och icke-materiella. Alla är inte tok-egon, tack och lov. Människor hittar medvetenhet och balans på olika sätt. I en kärleksfull relation, ute i naturen, via meditation, kanske t o m i religionen eller genom musik, nyfikenhet, terapi eller varför inte genom att sätta gränser i sitt liv för sin egen skull och bli medvetna om sitt eget inre liv.

 

.

.