Öppet brev till Reinfeldt, Borg och andra folkvalda i västvärlden

foto: Scanpix

Finanskriser, börsras och hela länder i bankrutt. Det är beviset på att marknaden inte är en bra samhällsdanare. Något abrupt måste världens demokratier och dess politiker vakna upp, komma till insikt och ingripa för ändra förutsättningarna för en sund och hållbar utveckling. Jakten på pengar, makt och materiella värden är inte en sund och hållbar väg.

Nu när vi kört ekonomispåret, miljöspåret och den sociala gemenskapen i botten, så måste något nytt skapas. Egoismen, konsumtionsfokuseringen, segregering, utanförskap, korruption, orättvisor och ojämlikhet måste ersättas med betydligt bättre och sundare värderingar. Och det råder ingen brist på bättre värderingar.

Vi har provat på socialism och kapitalism. Kanske är det dags för humanism och det gemensammas bästa nu. Värdera saker och ting utifrån dess samhällsnytta istället för dess ekonomiska värden.

Är det till exempel rimligt att ett icke-producerande företag som Facebook (som driver en community och en annonstavla) är flera gånger mer värt i marknadens ögon än IKEA med över 250 varuhus i 25 länder som sysselsätter 127.000 anställda? Är det rimligt att de 25 största företagen i världen i huvudsak består av banker, oljebolag och finansbolag?

foto: Scanpix

Reinfeldt och Borg pratar mycket om att ta ansvar. Men vem har kraft att sätta på sig ledartröjan och utmana marknadens krafter, den allt rikare eliten och de gigantiska storbolagen som kontrollerar världens tillgångar?

Om västvärldens politiker inte förmår detta, ska vi då förlita oss på Greenpeace, Wikileaks, Occupy Wall Street-rörelsen och de demokratiska revolutionerna? Vi är många som inser allvaret i att vi är på fel väg vad gäller ekonomi, miljö och gemensam välfärd, men hur vänder man skutan?

Ni som är våra ledande förtroendevalda, vad säger ni?

.

.

Annonser