Katastrof. Lets party.

FN:s klimatpanel IPCC i sin senaster rapport, via DN:

Redan i sin förra stora kunskapssammanställning från 2007 var IPCC:s slutsats att antalet riktigt varma dagar och nätter med nittio procents säkerhet blivit fler till följd av klimatförändringarna.

I den här rapporten är forskarna helt säkra på att denna trend förstärks i takt med att koldioxidhalten i atmosfären ökar.

– Det är mycket troligt att antalet riktigt heta dagar kommer att öka med en faktor 10 (tiofaldigas) i de flesta regioner i världen, antalet häftiga regn blir fler och de tropiska stormarna kommer att öka i styrka, säger Thomas Stocker, ordförande i en av IPCC:s arbetsgrupper.

Det betyder att svåra värmeböljor, som den som drabbade Europa sommaren 2003 och som medförde 70.000 fler dödsfall än normalt, kommer att bli vanligare i framtiden. Därför krävs det mycket mer insatser för att öka samhällets förmåga att stå emot kommande katastrofer, som ofta utlöses av extrema väderhändelser, anser IPCC.

Men på Titanics övre däck pågår festen obehindrat.

– Har du barn?

– Ja

– Barnbarn?

– Ja, ett

– Vill du ha fler och kanske barnbarnsbarn och barnbarnsbarnsbarn också?

– Absolut

– Vill du att de ska ha ett bra liv på jorden?

– Absolut

– Sorry, det verkar inte bli så.

– Vad menar du?

– Om du verkligen, jag menar ärligt och verkligen vill det, så måste du och andra regeringschefer över hela världen göra något mycket drastiskt nu för att det över huvud taget ska kunna vända och bli möjligt.

– No shit.

.

.

.