Förbud mot fossila bränslen 2025

Blotta misstanken om att julmust skulle kunna orsaka cancer, skulle föranleda ett försäljningsstopp tills det utretts ordentligt. Blotta misstanken om att kor kan sprida galna kosjukan fick oss att elda upp tusentals kor.

Blotta misstanken om att de mänskliga utsläppen av koldioxid är som cancer för planeten och livet på jorden, leder inte till särskilt drastiska förändringar. Inte ens när en enig klimatpanel med ledande forskare är eniga. Inte ens när vi ser förändringarna runt omkring oss i form av extrema väder, smältande polarisar och dramatiska förändringar för livet i haven och på marken.

Vi är jätterädda för att en fågelinfluensa kan skörda liv, men helt orädda inför att vår livstil kan leda till katastrofala följder för våra efterkommande barnbarn och barnbarnsbarn.

Det räcker inte med att källsortera

Herr och fru Svensson ser också det här. Trots att de källsorterar flitigt så förändras inget. Kurvorna vänder inte. Tvärtom kan de läsa i tidningarna om att de mänskliga utsläppen av växhusgaser slår nya världsrekord, till och med i präktiga Sverige. Det kanske inte räcker med att vanligt folk källsorterar och resten bara pratar om det.

Nu pågår det massor med intressanta utvecklingsprojekt för alternativ till fossila bränslen. Vi har kommit lång väg när det gäller biobränslen, vindkraft och solenergi, bränsleceller, vågenergi och andra metoder för att rena och erbjuda alternativa energikällor. Men incitament och politiska åtaganden lyser med sin frånvaro. Därför går det för sakta och till och med motarbetas. De internationella miljökonferenserna blir urvattnade spektakel istället för konkreta handlingsplaner och åtaganden. Man kohandlar hellre om utsläppsrätter än sätter ner fötterna. Inget händer som på kort tid ger resultat.

Globalt fossilförbud nödvändigt

För det är vad som krävs. Ett globalt totalförbud för användandet av fossila bränslen från och med 2025. Linjeflyget och delar av den tunga båttrafiken kan få ytterligare 10 år på sig att ställa om (man har inte kommit lika långt med alternativen där). Under dessa år får oljebranschen ställa om till alternativ produktion för bränslecellssamhället, fordonsindustrin ges stimulans till att förverkliga bränslecellsfordon, elfordon, solcellsfordon och så vidare.

Det kan göras. Men kommer troligen inte att ske. Vi har inte poltiker av den kalibern i världen, tyvärr. Vi kommer att uppgivet fortsätta att källsortera vårt hushållsavfall och i ökande grad konstatera att klimatet är inte vad det har varit. Oljeindustrin kommer att fortsätta att exploatera jordens begravda resurser, branschens lobbyindustri kommer att fortsätta spendera miljoner på att smöra politikerna och håna klimatforskarna och sätta käppar i hjulen för alternativutvecklingen.

Blotta misstanken är skäl nog

Vi vet inte med hundraprocentig säkerhet att vi gräver vår egen grav. Ingen kan överblicka eller förutse konsekvenserna av att den naturliga ekologiska balansen rubbas. Att vi rubbar den i väsentlig grad vet vi däremot med tillräcklig säkerhet.

Blotta misstanken om att vi vara på väg mot en katastrof, borde vara tillräcklig för att dra i handbromsen med full kraft. Sunt förnuft säger det. Så gör vi med andra faror. Skillnaden är att det bakom fågelinfluensan och galna kosjukan inte fanns ekonomiska och politiska intressen eller lobbyindustrier som verkade. Ur rent mänsklig synpunkt är det däremot ingen skillnad.

Livshotande faror ska avvärjas eller undvikas. Så är vi programmerade.

Jag har barnbarn. Jag är rädd. Är inte du?

Klimatfakta:

  • Temperaturerna i Arktis till år 2100 kommer att stiga med ytterligare 3 till 7 grader, utöver den höjning på 2 grader som redan ägt rum.
  • En så kraftig höjning kommer att leda till massiv isavsmältning och betydligt snabbare snösmältning under våren. Tundrornas permafrost kommer att tina bort över enorma områden.
  • Allra mest oroväckande är att avsmältningen av inlandsisen på Grönland tros bli så omfattande att den globala havsnivån höjs med 0,9-1,6 meter till 2100, vilket är dubbelt så mycket som IPCC förutspådde i sin senaste rapport.
  • En uppvärmning med ytterligare 1 °C utgör en kritiskt nivå. Överstiger vi den så kommer vi troligen se förändringar som gör Jorden till en annan planet än den vi känner till i dag. Sådana förändringar blir oundvikliga om vi inte börjar begränsa utsläppen under detta årtionde