Din nästa bil blir en elbil

Volvos elbil C30 tillhör de större bland laddbilarna. Den har en toppfart på 130 km/h och en räckvidd på 15 mil.

Jag gillar verkligen regeringens tuffa mål om att svensk trafik ska vara fossilfri 2030.

Transportsektorn bidrar till att miljö­kvalitetsmålet: Begränsad klimatpåverkan nås genom en stegvis ökad energieffektivitet i transportsystemet och ett brutet beroende av fossila bränslen. År 2030 bör Sverige ha en fordonsflotta som är oberoende av fossila bränslen.

Ur regeringens transportpolitiska målstruktur.

Vi kan läsa i SvD att regeringen vill börja blanda mer etanol i bensinen, s k E10. Det minskar visserligen koloxidutsläppen från fossila bränslen, men är knappast någon  milstolpe på vägen till målet.

Den etanol som tillverkas i Sverige i dag kommer från vete, som kräver mycket energi för att odlas. De maskiner som används i jordbruket drivs oftast med fossil diesel, vilket minskar den positiva miljöeffekten. Etanolproduktionen måste också göras fossilfri om regeringens mål ska nås. Etanolproduktion kräver dessutom stora odlingsytor. Om hela den svenska bilflottan skulle drivas med etanol skulle det kräva veteåkrar som täcker nästan hela Götaland och Svealand. Så etanol är ingen realistisk lösning. Så kallade hybridbilar som är en kombination av elbil/bensinbil platsar inte heller i regeringens plan. Jag tror att vi ska börja vänja oss vid tanken på att vår nästa eller nästnästa (beroende på hur ofta man byter bil) ska vara en elbil.

Laddbilar finns redan

Batteridrivna ellbilar finns redan. Deras prestanda och räckvidd ökar hela tiden, liksom komforten i dem. Nackdelen med laddbilar är att batterierna är tunga och tar idag rätt lång tid att ladda. Därför är de flesta laddbilar rätt små s k citybilar. För många kommer det att fungera bra bara genom att ladda dem över natten med 230V och 16A i uttaget i garaget (12 timmars laddtid). Men med en en utbyggd infrastruktur för snabbladdning (ner till 10-15 minuter) så är inte laddbilarnas relativt sett korta räckvidd någon större begränsning. Då kommer de sannolikt att växa i storlek.

Volvos elbil C30 tillhör de större bland laddbilarna.
Den har en toppfart på 130 km/h och en räckvidd på 15 mil.

Olika typer av elbilar för olika behov

Den slutsats analysföretaget McKinsey drar i sin analys bekräftar det som många redan har konstaterat, det räcker inte med en typ av fordon för att täcka persontrafikens krav på prestanda, räckvidd och kraftigt minskad klimatpåverkan. Vi kommer att se en olika elektrifierade fordonstyper som fyller olika behov och bland dessa fordon spelar den vätgasdrivna bränslecellsbilen en avgörande roll i segmentet medelstora familjebilar med en lång körsträcka.

Bränslecellen är sitt eget elverk

Bränslecellstekniken är mer krävande infrastrukturmässigt men ger fordon med prestanda och räckvidd i klass med dagens bensinbilar och mer. Bränslecellen producerar elektrisk energi som används för att driva bilens elmotorer. En bränslecell är ungefär dubbelt så energieffektiv som en förbränningsmotor om den används i en vanlig bil. Det innebär att med samma mängd energi blir körsträckan med en bränslecellsbil omkring dubbelt så lång som den blir med förbränningsmotor. Produktion, distribution av vätgas till s k Hydromackar är en större, dyrare och mer komplex apparat är att dra fram el. Fördelen är dock stora eftersom det inte innebär några krav på ökad elproduktion, varje bränslecell är sitt eget elverk. Vätgas kan framställas lokalt på flera olika sätt från naturgas, biogas, biprodukt från industin eller genom elektrolys av vanligt vatten. Restprodukten från en bränslecellsbil är vatten, dvs noll miljöpåverkan.

Ett stort antal biobränsledrivna Honda FCX Clarity har rullat i Kalifornien sedan 2008.
Bilen har en räckvidd på 45 mil, motsvarade 130 hk och en topphastighet på 160 km/h.

Bränslecellsbilarna släpps på marknaden i stor skala 2015

Omfattande småskaliga försök med bränslecellsbilar pågar på flera håll i världen med mycket goda resultat. Daimler, Ford, GM/Opel, Honda, Hyundai, Kia, Renault, Nissan och Toyota meddelade i ett gemensamt uttalande den 9 september 2009 att flera hundratusen elbilar med bränsleceller kommer att produceras från och med 2015. Att bilindustrin nu undertecknat ett Letter of Understanding är en mycket tydlig markering att marknadsintroduktionen av elbilar med bränsleceller ligger i en nära framtid och förberedelser inför detta måste accelerera.

Mer om bränslecellsbilar

Mer om vätgasteknik

Politisk samordning och strategiska styrmedel

Bilbranschen, teknik och forskning arbetar för regeringen. På regeringes bord ligger samordningsfrågorna, delmålen, infrastrukturfrågorna samt de politiska styrmedel som ska ge en smidig övergång till ny teknik. Vi har ännu inte sett någon agenda eller uttalad strategi från regeringen, men den måste komma inom kort. Det är mycket och många som ska samverka för att förverkliga målet och vi är många som ska byta bil innan 2030.

Regeringen behöver presentera sin syn och handlingsplaner för

  • infrastruktur för snabbladdning av laddbilar
  • produktion och distribution av vätgas till bränslecellsbilar
  • realiserbara planer för den tunga trafiken
  • politiska ekonomiska styrmedel för att göra det möjligt för människor att byta teknik

Annonser