Svensk drogpolitik: Sup mer och knarka mindre

I det ena fallet vill man utöka krogarnas öppettider därför att ungdomarna går ut allt senare på kvällarna. En timmes ytterligare supande betyder mer problem, skadegörelse, våld och kriminalitet (eftersom det redan är ett problem enligt polisen).

Å andra sidan ska man sätta till större resurser för att bekämpa cannabisanvändandet hos ungdomar.

Man vill stimulera eller möjliggöra utökad droganvändning av alkohol och minska användandet av cannabis. Sett till skador, samhällskostnader och samhällsproblem verkar det lite inkonsekvent.

Kan någon vänlig politiker förklara hur ni tänker?