Lövens första Juholtare?

Alla likheter med svenska politiker, även Juholt, är rent tillfälliga.

Ny kärnkraft är förenlig med avveckling.

Att bygga nya kärnkraftsanläggningar är detsamma som att avveckla kärnkraften.

Socialdemokraterna har ett kongressbeslut om att avveckla kärnkraften. Men partiledaren Stefan Löfven anser att nybyggda kärnkraftsreaktorer är förenligt med det beslutet.

Hm.

Är detta Lövens första Juholtare tro?

Alla likheter med svenska politiker, även Juholt, är rent tillfälliga.
Annonser