Pengar går alltid före förstånd

Vi lever i en frustrerande världsordning i en fantastisk värld. Den ena efter den andra larmrapporten presenteras av ledande forskare och FN:s klimatpanel om den pågående klimatförändringen och dess konsekvenser. Al Gore försökte efter bästa förmåga redan för sex år sedan att lyfta upp frågan på en global ledarnivå. Sedan dess har åtskilliga rapporter presenterats som verifierar att både växthuseffekten ökar och klimatförändringar pågår för fullt. Dessvärre i en takt som överskrider tidigare prognoser.

Alla kurvor pekar fel. Ökade utsläpp, stigande temeratur, ökande klimatförändringar, utrotade djurarter.

Det finns självklart kritiker, både företagsledare och ledande politiker och regeringar, som utfrån sina egna särintressen förnekar sanningen i dessa rapporter. En numera avhoppad amerikansk presidentkandidat påstod till och med att forskarna bara hittar på det här för att få ökade anslag. Är det inte fantastiskt?

Vet inte vad en handbroms ska användas till

Det handlar om människoskapad växthusgas. I huvudsak koldioxid, kväveoxid och metangas. Blotta misstanken om att vi som ras, genom vårt levnadssätt, är ett hot för planeten och framtida generationer, borde räcka för att dra i handbromsen. Mijökonferenser och prat kommer inte att förändra något. Det går inte att lösa detta problem om alla förutsätter att vi först måste komma överens globalt. Det kommer inte att hända. Varje medveten och ansvarskännande nation måste ta saken i egna händer och visa vägen, annars händer ingenting.

Sverige har tagit ett beslut om att trafiksektorn ska vara fossilfri 2030. Det är jättebra. Men det är ännu mest ord. För att hinna ställa om och skapa nya infrastrukturer och systemskifte krävs en tydlig handlingsplan och styrmedel för att över huvud taget göra det möjligt. Vi har förmodligen inte tid att utreda i flera år det vi redan vet. Oljeindustrin (och den fossilberoende branschen) verkar ha ett bra struptag på de folkvalda politikerna i västvärlden. De saknar i vart fall inte lobbyingresurser och korruptionsmedel. Eller är de ledande politikerna och regeringarna helt enkelt blinda? Vi vet vad som behöver göras. Marknaden kommer inte att göra det så länge börsindex bestämmer och politiska styrmedel saknas.

Handling och goda föredömen leder vägen

Låt oss leka med fina tanken att Sverige lyckas ställa om till fossilfri trafik till 2030. Vilket föredöme vi skulle bli för andra intelligenta och ansvarskännande länder. Sverige skulle ha skapat ny viktig sysselsättning och byggt upp värdefull kompetens inom ett av de hetaste och mest expansiva samhällsomställningarna i modern tid. Vi skulle ha gjort en kraftfull insats för miljön och gett omvärlden något att ta efter. Det räcker sannolikt att vi börjar sätta planerna i verket för att andra länder ska hänga på. Bollen är i rullning.

Det finns gott om goda exempel över hela planeten på idéer och avgränsade projekt på hur vi faktiskt kan förändra miljöekvationen. Vad som krävs är att dessa framgångsrika projekt anammas och lyfts till nationella beslut och förändringsprocesser.

Paradoxen är denna: Om en forskargrupp presenterar en modell för hur man kan tjäna mer pengar på oljeutvinning eller naturgas så implementeras den i stort sett omgående. Om en annan forskargrupp lägger fram bevis och prognoser som säger att våra barnbarn och deras barnbarn knappt kommer att kunna leva på Jorden, så händer ingenting. Möjligen börjar rymdindustrin att fundera på hur vi kan evakuera tillräckligt många utvalda människor och bygga upp en ny boplats för kommande liv på Mars (vilket de redan funderar över). Det är så vår värld fungerar och det är frustrerande. Två tankefel tar inte ut varandra.

Ge problemet sin rätta plats på agendan

Consensus av allt detta är följande som händer: Larmrapporter om snabbare temperaturökningar på norra halvklotet och därmed påskyndad avsmältning av polarisarna. Resultat: Kanon, säger oljeindustrin, då kan vi börja borra däruppe efter mer olja. Vem kommer att hindra dem? Pengar går före förstånd på den här olyckliga planeten. Det blir extra tydligt när politiker sätter karriär framför ansvar. Vad är budskapet, ska vi inte tro på FN:s klimatpanel och alla varningar vi får? Är det nonsens?

Farligt. Förbjudet.

All hantering av fossila bränslen och utsläpp av koloxider måste brännmärkas. Det är lika farligt för mänsklighetens framtid som langning och spridning av tunga droger, omfattande sjudomsepidemier och alla globala tsunamis och kärnkraftshaverier tillsammans. Banne mig. Kunde vi elda upp korna när galna kosjukan härjade så kan vi stoppa galna fossilsjukan också.

Sätt ner fötterna. Rädda mina barnbarns barnbarn…

Annonser