Vår sjuka värld

Citat från Dagens Industri:

Världens superrika gömmer hundratals biljoner kronor i skatteparadis. De förlorade skatteinkomsterna skulle ha varit tillräckligt för att betala av statsskulder i flera afrikanska länder – eller lösa eurokrisen – visar en ny rapport.

Världens välbärgade har utnyttjat luckor i slappa skatteregler för att smussla ut mellan 140 och 222 biljoner kronor från sina hemländer och gömma kapitalet utomlands, långt utom räckhåll för lokala skattemyndigheterna.

Det gömda kapitalet – lika mycket som USA:s och Japans sammanlagda bruttonationalprodukter – motsvarar nära 2 biljoner kronor (2.000 miljarder kronor) i förlorade skatteinkomster.

Hur är detta möjligt? Och när ställs dessa mänsklighetens parasiter och fiender till svars?

.

.