Elbilsreflexioner (SvD)

I en artikel i SvD skriver Peter Alestig Blomqvist:

Hårt slag om liten elbilsmarknad

Å ena sidan: enorma utvecklingskostnader, bristfällig teknik och en försvinnande liten marknad. Å andra sidan: biltillverkare som tävlar om att lansera flest och bäst elbilsalternativ.

– Det finns lite av en ”me too”-mentalitet i branschen. Man ska vara med inom området, oavsett om man tror på affären eller inte. Det är få som vågar hålla sig utanför, säger Per-Åke Fröberg på Volvo Personvagnar, som lanserar sin V60 plug in-hybrid i december.

Och nu ska äntligen miljardsatsningarna börja bära frukt, är det tänkt. I princip alla de större biltillverkarna har modeller som introduceras i höst eller under nästa vår. Totalt handlar det om dryga 20-talet modeller från ett drygt dussin producenter. Förhoppningarna är höga – till exempel Mitsubishi räknar med att elbilsförsäljningen tar ordentlig fart redan till 2015. Till 2020 ska en femtedel av företagets försäljning bestå av elbilar.

Jonas Åkerman, forskningsledare på avdelningen för miljöstrategisk analys på KTH, har nyligen gått igenom ett antal studier om just framtidsutsikterna för elbilar, för en rapport till Riksrevisionen.

– Det går ju framåt, men absolut inte så fort som många hoppas. Möjligtvis kan man komma upp i fem, tio procent av nybilsförsäljningen till 2020, men det kan mycket väl gå ännu långsammare, säger han.

 

Jag tror att det ett tankefel i artikeln, eller till och med två. För det första kommer inte marknaden av egen kraft att klara övergången från fossil teknik till elbilar. För att åstadkomma det krävs politiska beslut och poltisk handling för att stimulera infrastrukturbyggande och prismässigt styra marknaden åt rätt håll, genom att till exempel subventionera elbilar genom kraftigt höjda bensin- och dieselpriser, så att ekvationen för konsumenterna blir likvärdig eller till och med bättre. Så länge det är billigare för herr och fru Larsson att spy ut ut oönskad koldioxid så har en dyrare miljövänlig bil endast ett moraliskt mervärde.

Det andra tanekfelet i artikeln är att den uteslutande handlar om laddbilar eller laddhybrider. Jag tror att att elbilsmarknaden i första hand kommer att ta fart genom bränslecellsbilar som ger både komfort, prestanda och räckvidd motsvarande dagens bensindrivna familjebilar. Laddbilar är inte där än och laddhybrider är inget alternativ i en fossilfri värld. Laddbilar kommer så länge som batterier är dyra och tunga att ha sin nisch inom citybilar och mindre transportfordon.

.

.