Läkemedel eller tuggummi?

Idag snöade jag in lite på:

Vad ställs det för krav i Sverige för att man ska få kalla något för ett läkemedel? 

Enligt 1 § läkemedelslagen avses med läkemedel ”varje substans eller kombination av substanser som tillhandahålls med uppgift om att den har egenskaper för att förebygga eller behandla sjukdom hos människor eller djur, eller som kan användas på eller tillföras människor eller djur i syfte att återställa, korrigera eller modifiera fysiologiska funktioner genom farmakologisk, immunologisk eller metabolisk verkan eller för att ställa diagnos”.

gumJag har länge gått och undrat över hur Apoteket och andra Hälso- och vårdinstitutioner kan kalla niktotinplåster och liknade för läkemedel. På Apotekets hemsida kallas de för Nikotinläkemedel.

Det är ju helt vilseledande. Ett läkemedel är något som bidrar till läkandet av en sjukdom eller skada, eller hur?

Grunden för all rökning och snusning är nikotinberoende.

Niktotin är en substans som är mycket starkt beroendeframkallande. Det är det som gör att rökare fortsätter att röka fast dom vet att dom inte borde. För att tillfriskna från detta destruktiva beroende krävs total avhållsamhet från nikotin. På så vis är sjukdomen jämförbar med t ex alkoholism eller narkomani, två andra former av kemiskt beroende.

Nikotinläkemedel, sug på begreppet. Ett läkemedel som förebygger/botar/lindrar nikotinberoende, tänker man, eller hur? Precis som hostmedicin botar/lindrar hosta eller sårsalva botar/lindrar en sårskada. Nej, så är det inte.

Nikotinläkemedel är nämligen ett läkemedel som inte förebygger/botar/lindrar nikotinberoende. Men vad läker det då? Ingenting. Nikotinläkemedel tillför däremot kroppen nikotin och upprätthåller ett beroende. Det är lika mycket läkemedel som en ask cigaretter. En icke-rökare kan förmodligen bli nikotinberoende på att bara använda dessa ”nikotinläkemedel” utan att ens röka, även om ingen skulle komma på den absurda idén. Och en rökare kan ersätta cigaretterna med nikotintuggummi och fortsätta vara beroende i åratal till tillverkarnarnas stora glädje. Det känner jag åtskilliga som gjort.

Men frågan var varför det får kallas Nikotinläkemedel?

Det är det som stör mig. Jag är med på att det för vissa kan fungera som ett rökavvänjningshjälpmedel för den som vill sluta röka. Men det är något helt annat än nikotinläkemedel.

För att spetsa till det lite. En alkoholist (kroniskt alkoholberoende) kan bli fri från sitt beroende genom att avhålla sig från den kemiska substansen alkohol. Men den som drabbas uttrycker det oftast som att han eller hon vill sluta dricka för att lösa sitt problem. Fint, säger läkemedelsindtrin. Då ger vi dig två doser alkohol intravenöst dagligen, så slipper du dricka. Ungefär så säger man till rökaren som säger att han eller hon vill sluta röka. Fint, då skickar vi in nikotinet i kroppen på annat sätt, så slipper du röka.

Jag tänker inte debattera metoder att sluta röka eller dricka, inte heller det faktum att läkemedelsföretagen tjänar svindlande med miljarder på att förpacka och sälja nikotin (precis som tobaksindustrin gör).

Jag vill bara inte acceptera att nikotinplåster/piller/spray/portionspåsar m m får kallas för LÄKEMEDEL. Det är oärligt och falsk marknadsföring. Hälsovården om någon måste vara rädd om sin nomenklatur och klassificering.

– –