Almedalen 2013 – en politisk katastrof

Så har ännu en politikervecka i Almedalen gått av stapeln. Partierna har försökt göra sig så populära och misskrediterat varandra så mycket som möjligt i vanlig ordning. Valet 2014 står för dörren och längre än så ser man inte. Men det finns ett val som är mångtusenfalt viktigare att fokusera på.

Inget parti och ingen svensk politiker vågar ta sig an och verkligen ta täten för det viktiga vägvalet som handlar om vår miljö, om klimatförändringar och jordelivet för kommande generationer. Alla pratade förstås om miljön i allmänna runda ordalag. Men det räcker inte. Endast riktigt kraftfulla politiska handlingar kan förändra något. Och det är vad svenska folket vill. Gemene man är oroliga inför vad som händer. Vi bryr oss om framtiden, våra barnbarn och barnbarns barn. Vi behöver genomföra ett socialt, moraliskt och politiskt paradigmskifte i samhället. Det kommer att vara kännbart men leda till något gott. När till och med Obama vågar sticka ut hakan i det land som hånat forskarvarningarna längst, så är det allvar. Vi har inte tid att tjafsa om det längre. Debatten är över. Acceptera fakta.

oil
Vad ska vi satsa på?

Därför är Almedalen 2013 en politisk katastrof. Svensk politik kommer att fortsätta lulla på som vanligt. Jag vet inte om politiker tror att marknaden ska fixa detta, eller om det är som professor Staffan Laestadius skriver i Svenska Dagbladet, att detta är för svårt för politiker att förstå?

▶ Läs SvD-artikeln

Borde vi inte satsa allt på att börja leva i lösningen istället för vara i problemet?

Och hur går det med den fossilfria trafiken 2030? Det är bara 16 år dit och det finns ingen road map.

Annonser