Varför har vi kyrkoval i Sverige?

Varför finns det politiska partier i Svenska Kyrkan? Skiljdes inte kyrkan från staten i Sverige år 2000, eller har jag missat något? Och vad har partipolitik med kyrkan att göra?

Allvarligt talat, borde inte kyrkan stå över politiken? Borde inte kyrkan stå för övergripande moral och etik, grundläggande och andliga värden? Medmänsklighet, gemenskap och kärlek?

Så vad gör då politiken där?

Borde inte kyrkan fungera som andra gemenskaper? Där enskilda medlemmar väljer om de vill vara med eller inte. Där medlemmar går till de kyrkor och samfund som delar samma grundläggande värderingar och som erbjuder, gemenskap och fördjupning i tro och andlighet, bortom församlingar och byråkrati. I kyrkor som inte lyckas locka människor byter man ut folket, precis som ICA byter ut butikschefer som inte lyckas locka kunder.

Vad är kyrkans roll för vanliga människor? Inte är det partipolitik i alla fall.

PS. Har alla kyrkor och samfund, oavsett troslära, politiska kyrkoval? Om inte, varför har då svenska kyrkan det?

.

.

.

Annonser