Is There Anybody Out There?

Milky_Way_Galaxy

I vår galax, Vintergatan (illustrationen ovan), har man beräknat att det finns 200-400 miljarder stjärnor, dvs lysande solar. Merparten av dem har bildat planetsystem som vår stjärna, Solen. Det är en naturlig del i processen när en ny stjärna föds. Stoftet den kastar ut vid födelsen bildar genom gravitation allt större stenar och med tiden hela planeter. Några planeter hamnar i den tempererade zonen där vatten kan existera, något man tror är en förutsättning för liv. Det tar 100.000 år att färdas tvärs över Vintergatan med ljusets hastighet.

abelcluster

I den här bilden från Hubble-teleskopet finns tusentals andra galaxer, var och innehållande miljarder solar och solsytem. Och miljarders miljarder med planeter i tempererade zoner där vatten kan existera.

Is There Anybody Out There?

Rent logiskt och vetenskapligt är svaret på den frågan otvetydigt ”Ja”.

Vi vet så lite och är så obetydliga i de stora sammanhangen, men ändå så viktiga. Var rädd om oss.

.