Stadsnäten stoppar SÄPO

Svenska Stadsnätsföreningen har beslutat att stoppa det planerade införandet av ett system för automatisk dataöverföring vid förfrågningar från Säpo. Enligt lagen om datalagring har operatörer och stadsnät en skyldighet att spara trafikinformation. För att efterleva lagen har Svenska Stadsnätföreningen upphandlat en tjänst av företaget Maintrac. Deras uppdrag ändras nu så att automatisk dataöverföring inte längre ska bli möjlig.

Skyldigheten att lagra information gäller till exempel vilken IP-adress ett mejl skickades från, vilka servrar det passerade på vägen och till vilken IP-adress mejlet gick. Information om vad själva mejlet innehöll lagras dock aldrig. Efter sex månader raderas all information.– Efter att ha lyssnat på kritiken förstår vi hur viktigt det är att fortsätta med den manuella hanteringen och granskningen av förfrågningar från Säpo. Vi kommer därför inte att gå vidare med att utveckla ett system för automatisk dataöverföring, säger Mikael Ek, vd, Svenska Stadsnätsföreningen.

Svenska Stadsnätsföreningen har i dag gett sin underleverantör Maintrac i uppdrag att stoppa allt vidare utvecklingsarbete av det nya systemet, som skulle göra det möjligt för en förfrågan från polismyndigheten att hanteras automatiskt. Systemet, som kallas ITS27, var tänkt att tas i drift under våren 2014. Stadsnäten fortsätter nu med den manuella hanteringen och granskningen av varje enskild förfrågan från Säpo.

.

Bra och snabbt jobbat!

.

.