Vilsenhet i politiken

Dagens Industri

Fortsatt motigt för Alliansen

Ingen förändring för något enskilt parti är statistiskt säkerställd. Sett över hela 2013 är den stora förändringen att Moderaterna förlorat runt en sjättedel av sitt väljarstöd och verkar ha stabiliserats kring 25 procent, medan Socialdemokraterna ligger kring 33 – 34 procent.

– – –

Inget av blocken har några visioner. Alliansen saknar en tydlig politik. Politik är att vilja, skrev Palme en gång. Det är ont om vilja i svensk politik. Inget parti vågar sätta ner fötterna ordentligt i viktiga framtidsfrågor, vare sig det handlar om miljö och fossila bränslen, FRA-frågan och avlyssning eller mer fundamentala samhällsvärderingar.

När människor inte känner samhörighet i politiken, så röstar de till och med på partier de normalt inte skulle rösta på för att få till en förändring.

.

.

.

Annonser