En bättre skola beror på eleverna

Många tycks tro att en bättre skola får vi genom att ha allt bättre lärare, modernare pedagogik, avancerade IT-hjälpmedel, mindre klasser, annorlunda betygssystem eller bättre lokaler. Det är vad vi hör i den politiska debatten om skolan.

Jag vill inte förringa något av detta, men vi tycker att man missar poängen helt. Förmågan att lära står i första hand i relation till den som ska lära sig. Eleven. Det är här man måste börja.

student_ipad_school - 129

Elever är inte dumma eller saknar förmåga att lära

Det är situationen i skolan och samhället som gör det så svårt. Deras hjärnor är upptagna med annat. Stress, oro, känslor, problem och höga krav är effektiva hinder för inlärning.

Men det kan man göra något åt. Löser vi det så kommer inlärningen att snabbt förbättras. På köpet får du en harmonisk skola med mindre problem på alla områden. Det är bevisat. Minskad stress och ökad sinnesro ger bättre resultat på alla områden i livet. Det finns intressanta och goda resultat att titta närmare på med ett öppet sinnelag.

En stressad hjärna har svårare att ta in kunskap

Inlärningsförmågan och viljan att ta in kunskap står i direkt proportion till det tillstånd hjärnan befinner sig i. En utvilad och stressfri hjärna har så mycket högre motivationsgrad och förmåga att ta in, bearbeta och lagra kunskaper, än en trött, stressad och upptagen hjärna.

Med stress menar vi allt som är ovidkommande för inlärningsprocessen. Tankar, rädslor, oro, Facebook, konflikter, problem, ångest, dagdrömmar, SMS och känslor som för oss bort från att vara närvarande i nuet. Allt sådant som stör och skapar disharmoni är skräp i nervsystemet som blockerar vår mentala förmåga.

Djup vila två gånger om dagen ger balans och löser upp stress

TM (Transcendental Meditation) är en enkel och naturlig process som ger djup vila och effektiv stressupplösning. En teknik som är enkel att lära sig och som förändrar skolans förutsättningar dramatiskt. En TM-skola börjar och slutar dagen med en stunds stilla meditation. TM-tekniken ger en vaken vila, djupare än sömnen, som djupgående löser upp stress och spänningar och skapar lugn, sinnesro och ett ökat medvetande.
Denna metod har visat mycket positiva resultat på inlärning, motivation, ökad gemenskap och kraftigt minskade problem med mobbning, förstörelse och konflikter.

Det råder ingen brist på vetenskapliga bevis

Ingen meditationsteknik har blivit så vetenskapligt granskad som just Transcendental Meditation (TM). Över 600 studier bekräftar bland annat att:

  • Stressnivån minskar och man får bättre sömn
  • Inlärningsförmågan ökar liksom intelligensen
  • Blodtrycket normaliseras
  • Användningen av hjärnan förbättras
  • Man får ett ökat inre lugn och bättre självkänsla
  • TM ger bättre livskvalitet
  • Läs mer om resultaten: Läkare och TM

Hur fungerar TM?

Transcendental Meditation (TM) är en mental teknik som kan utövas av alla, unga som gamla. Det handlar inte om koncentration, snarare tvärtom, befriande från brus och stress i ett inre naturligt lugn. Man är fullt vaken under meditationen och tekniken fungerar vare sig man tror på den eller inte. Även elever som normalt har koncentrationssvårigheter (typ ADHD) kan utan problem lära sig tillämpa TM och får goda resultat. Den djupa vilan gör oss piggare, klarare i hjärnan och mer aktiva, positiva och fokuserade. Den ger sinnesro och en ökad självkänsla. TM i grupp förstärker dessutom samhörighet och gemenskap i gruppen.

Vad är en TM-skola?

En TM-skola är en helt vanlig skola. Plus TM. Det är allt. TM är bara ett tillägg i den dagliga skolrutinen. En stressupplösande rutin som ger stora positiva effekter för resten av skolarbetet för alla.

På en TM-skola mediterar alla, elever och personal, två gånger om dagen, på morgonen och på eftermiddagen vid skoldagens slut. Man mediterar i 10-15 minuter (beroende på elevernas ålder) varje gång och får ut så mycket mer utav resterande skoltid. Förändringen är påtaglig och mätbar och resultaten kommer i regel snabbt, visar erfarenheterna från en lång rad TM-skolor med över 150 000 elever i flera länder.

Här är lite intressanta länkar

Dags att ta in detta i svenska skoldebatten nu

Detta är inte hokus pokus eller någon flummig lära. Detta är verklighet och fungerar redan på många skolor. Jag klickat runt och tycker att det är dags att även den svenska skolan börjar titta på detta intressanta fenomen som växer fram i flera andra länder. Ge eleverna bättre förutsättningar genom att minska stressen i skolan.

Vad händer när man mediterar?

Inom oss alla finns en inre stillhet och ett naturligt lugn. Men i vår aktiva värld hittar vi den sällan. Men du har säkert upplevt den vid något enstaka tillfällen. Det är en stund av klarhet, när luften känns renare och du känner dig upprymd, lugn och helt närvarande. Det är lugnt och fridfullt och stilla i medvetandet och du bara är. Här och nu.

3927122904_7b3c3f17a2_oGenom TM-tekniken kan alla nå det tillståndet i 20 minuter två gånger om dagen. På morgonen innan man startar dagens aktiva liv och på kvällen när man kommer hem, innan kvällens aktiviteter börjar. Man sätter sig bekvämt på en stol eller i en fåtölj och sluter ögonen. TM-tekniken för ditt medvetande sponant och utan ansträngning från den aktiva medvetandenivån ner till ett naturligt tillstånd av djup vila, klarhet och närvaro. Under denna vila löses djupliggande stress upp och efter meditationen känner man sig klarare, mer energisk och mer fokuserad. En daglig rutin som gör oss  mer harmoniska, vaknare och mer närvarande. TM är inte en teknik enbart för skolor. Det är en teknik för alla som vill leva ett stressfriare liv och få en bättre livskvalitet.

.

.

Annonser