Ett besök i Kvarken

KvarkenDu har säkert hört talas om Kvarken. Sjöväderrapporterna du vet. Kuling väst-sydväst i södra Kvarken. Precis.

Kvarken ingår tillsammans med Höga Kusten i UNESCOs Världsarv. Höga Kustens branta stränder och Kvarkens flacka och låga kust är varandras topografiska motsatser. De är unika exempel på pågående geologiska och biologiska processer där landhöjningsfenomenet präglat landskapet. Landhöjningen är 8,5 mm per år och motsvarar 150 fotbollsplaner med ny landmassa i form av holmar och skär som stiger ur havet. Men det kommer ändå att ta ca 2000 år innan Höga Kusten och Östra Kvarken växer samman.

IMG_1332

Skärgårdslandskapet norr om Vasa är stenigt, grunt och massor med små öar formade i stråk. Det här är geologiska minnen från inlandsisens dagar och unika i världen. Kvarkens skärgård består av mer än 6000 öar av varierande storlek och nya tillkommer hela tiden. (Klicka gärna på bilderna för att se dem i större format)

IMG_1333

På 1700-talet så skickades all post antingen med roddbåt eller med häst och släde vintertid mellan länderna. Varje år genomförs till minne av detta Postrodden med speciella allmogebåtar den 36 sjömil långa sträckan mellan Holmön (Umeå) och Björkö (Vasa).

resizedimage600272-Varldsarvet-Hoga-kusten-Kvarkens-skargard

 

Annonser