Fransicus: Påve på korståg för miljön

Påven har under alla år varit en gammal gubbe som sitter högt på en pidestal, eller sin guldtron i Vatikanen, prydd med guldkrona, juveler och stav. Omgiven av rödklädda tystlåtna kardinaler. Inte mycket till action. En värld för sig. Tung, mörk, tyst och lite hemlig. Bakåtsträvande.

Men nya påven, Fransiskus, ändrar på den bilden radikalt. Han har klivit ned från tronen, ut från mörkret, bort från de bakåtsträvande dogmerna och allvarliga kardinalerna, och blivit en förkunnare i vår samtid. Här och nu.

Inte nog med att han spelade en viktig roll i det nya samförståndet mellan USA och Kuba. Nu drar han på korståg ut i världen med ett tydligt budskap till världens politiska ledare.

Om vi skadar Skapelsen, kommer Skapelsen att skada oss!

pope-francis_2541160bKorståget handlar om att stoppa de mänskliga orsakerna till klimatförändringarna. Påven har suttit ner i flera möten med ledande forskare och satt sig in i ämnet. Han har författat ett encykliskt dokument (påvedokumet) om klimatkampen. Dokumentet skickas till över 400.000 biskopar och präster och uppmanar alla över hela världen att gå till handling både på moraliska, etiska och vetenskapliga grunder mot miljöhotet. Påven har planerat in åtskilliga möten med politiska ledare den närmaste tiden och kommer också att närvara vid FN:s klimatkonferens i Paris 2015.

Denna handling kommer att ge ekon, inte bara inom den katolska kyrkan, men också inom andra kyrkor och förhoppningsvis samhället i sin helhet.

Läs mer

Annonser