Dagen då vi inte är Gud

Universum skapades inte av människan. Universums lagar stiftades inte av domstolar, politiker, präster eller stormakter. Universums lagar och skapelse är ännu bortom varje mänskligt intellekt eller förmåga att förstå, mäta eller beräkna. Större än all mänsklig andlighet och vetenskap. De är eviga, skapade i en dimension bortom vår uppfattningsförmåga. Universum är samtidigt allt och inget, aktivt och vilande, närvarande och dolt. Det är kärleksfullt och våldsamt. Det är Gud, Mohammed, Buddha, Shiva och Allah. Det är ljus och mörker av evigt flödande energi. Den energi som ger oss livet. Växter, bakterier, fåglar, dinosaurier, delfiner och människor och livet på Jorden finns tack vare detta omanifesterade enhetliga universella medvetande. The Unifying Field, kraftfältet där alltings ursprung finns och alla möjligheter finns.

universe_hubble

Bitar i ett storartat sinnrikt pussel

Människan har givits livet och en plats i symbios med miljontals andra levande varelser, organismer och växter på en av Universum små stenplaneter som snurrar runt en av Universums triljarder lysande energiskapande stjärnor. Hur det gått till begriper ingen ordentligt. En del tror på evolutionen, andra på Gud eller en universell intelligens. Kanske en kombination av allt. Vi kommer aldrig att få svar på den frågan. Det är i alla fall inte vi som skapat denna i sanning gudomliga skapelse och en gudomliga plats att förundras över. Varför just här, varför just vi och varför just jag?

Hur kunde vi få för oss att vi bestämmer över Jorden?

Vi kommer heller aldrig att få svar på varför det gick snett med människan. Hur kunde det bli så att vi förlorade vår hänförelse, samhörighet och ödmjukhet inför livet på Jorden? Hur kunde det bli så att det blev viktigare att plundra och jaga makt och pengar, än att alla på Jorden fick äta sig mätta? Hur kunde det gå så snett att 1% av Jordens befolkning äger mer än resten tillsammans? Hur kunde egoismen bli en sådan destruktiv sjukdom att den idag hotar våra barnbarns  och tusentals andra arters framtid på denna underbara planet, detta paradis? Hur kunde vi någonsin tro att vi hade utsetts att bestämma planetens öde? Hur kunde vi bli så giriga och själviska?

earth-globe

Jag citerar gärna vår påve Fransiscus när han säger att ingen skadar Skapelsen ostraffat. Skapelsen kommer att slå tillbaka. Universums krafter är oändliga. Bryter vi mot naturlagarna och rubbar den sinnrika skapelsen så blir det konsekvenser. Förändras balansen så sätts krafter igång. Det har hänt flera gånger i Jordens historia. Då betyder inte mänskligheten, politiker och makthavare något. Vi är som dinosaurierna. Universum kommer inte att sakna människan. Det finns säkert andra mer framgångsrika experiment på andra platser i världsrymdens dimensioner.

Låter det som domedagen?

powerlessJag är inte pessimist utan optimist. Jag tror att vi kan förändra oss. Vi måste förändra oss. Vi behöver krypa ut ur Facebook, våra egobubblor och låtsasvärldar. Befrias oss från vårt konsumtionsfokus och se och förhålla oss till de stora verkliga sammanhangen igen. Sluta stirra på mobiltelefonen och åter förundra oss över vad det är som får en blomma att växa och fortplanta sig. Resa oss från tv-soffan och gå ut och ta ett djupt andetag och känna ödmjukhet inför alla växter som producerar just det syre du behöver för att leva. Stänga ner våldet i dataspelet och förundras över hur just du kom till världen, liten och oförstörd. Öppna ögonen och alla sinnen och titta ut på och känna in Universums storhet en stjärnklar natt.

Lösningen finns inom oss

Vi är tillsammans med tusentals andra arter en del av det ofattbara miraklet Livet. Det miraklet kan endast fortgå om balansen är sund. Vi kan inte skövla, överkonsumera och missbruka på bekostad av andra, varken människor, djur eller natur. Det handlar inte bara om miljön utan också fördelning av jordens resurser och utjämning av de mänskliga villkoren. De som roffat åt sig måste lämna tillbaka det de stulit. Det är inte människans lagar som gäller på den här planeten utan Naturens och Universums lagar. Hållbara mänskliga moraliska och etiska principer och förhållningssätt måste ovillkorligen vara i full harmoni med dessa övergripande lagar. Allt liv är heligt och lika mycket värt. Annars blir Jorden bara ett tragiskt experiment.

life_embryo

En sak måste vi inse. Enligt de universella naturlagarna är människan försumbar. Jorden är försumbar. Trots det är vi en del av det universella kraftfältet där allting är möjligt. Med andra ord: Lösningen finns inom oss. Vi är livet, den kreativa intelligensen, vi är kärlek och bär inom oss alla möjligheter. Vi är allting och vi är rättrådigheten och det godas bärare och förvaltare. Vi föds med nyfikenhet, öppenhet, hänförelse och kärlekt, i samklang med de naturliga lagarna ur vilka vi skapats. En stor del av mänskligheten har tappat det. För att återfå balans, fred, rättvisa, gemenskap och ett gott liv på planeten så är det en nödvändighet att vi återvänder till våra rötter.

För att sammanfatta: Vår roll är inte att härska och regera. Vår roll är att vara till största möjliga nytta för andra, för livet på Jorden och hela dess härliga mångfald. Det är det arv vi fått och det är så vi lämnar det vidare till våra barnbarn.

Jag tror att de flesta människor i grund och botten vet det och känner det. Det finns i vårt arv, vårt DNA, vår grundmoral. Hindret är våra politiker och makthavare som i sin egoistiskt materiella närsynthet och girighet har förlorat kopplingen till naturen, jorden och universum. Vi behöver tänka om och ändra på det nu.