Blir det ett Gott Nytt År?

Vi kan alltid hoppas även om oddsen inte är de bästa. Mycket behöver ändras för att det ska bli ett äkta gott år 2016. Att fortsätta som 2015 är inte hållbart. Jag är inte politiker, samhällsvetare eller expert på något sätt, ändå är det rätt uppenbart vad som behöver ändras, ur ett rent mänskligt perspektiv. Jag är bara en betraktare bland alla andra.

760

Politisk kraftsamling

Regeringen Löfven har varit en stor besvikelse för landet 2015. Aliansen också. Vi kan inte låta ett enfrågeparti (SD) paralysera och låta svensk politik drunkna i en flyktingström. Landet behöver politisk ledning, visioner om de ”nya sunda och hållbara folkhemmet 2.0” och en stark progressiv politik som kan peka med hela handen. Ledarskap, med andra ord.

elbil

Handling istället för vackra tal

Nu har vi ett bindande Parisavtal och tydliga klimatmål. Hittills har svensk poltik ägnat sig åt vackra miljötal om ett fossilfritt Sverige. Nu krävs politiska styrmedel för att förändra. Alla vet att vi måste minska bensin- och diselbilsanvändandet och gå över till eldrivna fordon. Alla vet att tekniken finns och att det är genomförbart. Riksdagen måste sätta ner fötterna och peka med hela handen för att det ska hända. Stegvis ökade bensinpriser för att subventionera elfordon och infrastrukturer för direkladdaning och bränsleceller. Omfattande projekt för tung trafik och järnväg. Det är inga konstigheter – men det måste göras och inte bara pratas om, för att ge de resultat vi förbundit oss till. Politiska styrmedel är till för att leda utvecklingen i rätt riktning. Nu.

shutterstock_137342978

Konsumtionssamhället går in i väggen

Den lovprisade marknadsekonomin verkar närma sig sin botten. Den goda tanken med fri handel och börsen har nått vägs ände. Vi kan inte konsumera oss lyckliga längre. Börsen som från början var tänkt att ge ekonomiskt tillväxt, mångfald och skapa mer jobb, kontrolleras idag av karteller, robotsystem för börshandel och liten, liten extremt rik klick människor som tjänar miljarder och styr och ställer med vår värld bakom den politiska scenen. Marknadsekonomin har fått motsatt effekt, den gynnar mest de gigantiska butikskedjor och företag som glufsar i sig den mångfald som en gång fanns och som var hjärtat i svenskt näringsliv. Det är inte en hållbar trend.

peace

Humanismens uppvaknade

Det verkar som vitala delar av vårt kollektiva medvetande har stått stilla sedan senare hälften av 1900-talet. Stora köptempel och Facebook håller oss fångade och allt fler börjar nu istället söka efter livets högre mening. Stressen i samhället har börjat få oss att söka efter inre lugn och sinnesro på allvar. Ett paradigmskifte lurar runt hörnet om vi höjer det kollektiva medvetandet till att inse att vi alla hör ihop, att allt levande är en gemenskap och vårt medvetande är en andel av en universell och gränslös energi. Vi måste värna livet och varandra. Vi måste återväcka kärleken till våra bröder och systrar och allt som möjliggör livet på Jorden. Det högsta syftet är att vara till nytta och göra gott. Back to basic. Egoismen och självcentreringen som skapar utanförskap och isolering måste minskas. En ny värld kräver en ny mindsetting.

community

Vi behöver en ny värld

Alla inser att vi inte bara kan fortsätta som vi gör. Med ökad stress, terrorism, droger och vardagvåld, med stegrande klimatförändringar, katastrofer och fattigdom. Vi vet att det finns resurser i världen som kan stoppa allt detta. Som kan förändra allt. Jag menar inte med krig och bomber, tvärtom. Ett krig börjar alltid inom oss själva. Detsamma gäller fred, kärlek och rättvisa. Det finns tillgångar som kan eliminera fattigdomen, som kan sätta alla barn i skola och ge alla den vård och omsorg de behöver. 1% av befolkningen ska inte äga lika mycket som resten tillsammans. Det inser alla. Vi kan ha en rättvis värld.

guru

En ny värld kräver nytt ledarskap

Vi behöver en ny typ av ledarskap, med högre medvetande, med visioner om ett nytt och hälsosammare samhälle och färdplaner som leder dit. Som har mod att förändra. Har vi sådana 2016?

Kanske hade Mayafolket rätt?

Den så kallade Mayakalendern upphörde den 12 december 2012. Något skulle hända då. En del trodde att världen skulle gå under. Andra som läst på lite mer tolkade att vi skulle gå in i en ny och mer upplyst era. Ett paradigmskifte där nya värderingar ersätter gamla, där nya upptäckter sätter nya mål och där medvetandet, kunskap och insikter lyfts till en ny nivå. Kanske är det detta som sker just nu? Jag är en obotlig optimist och tror på mänskligheten och vill gärna tro att vi är på väg in i något nytt, något bättre. Något som stillar ner stressen, orättvisorna och striderna i världen, som lyfter och besinnar oss och kommer tillrätta med varandra.

Jag vill med denna Spaning önska alla ett riktigt Gott Nytt År! 

MAY THE SOURCE BE WITH YOU
Annonser