Stress är skolans största problem

I måndags (12/9) gästades Västerås av Ashley Deans som berättade hur vi kan få stressfria skolor och väsentligt förbättra motivation, inlärning, kreativitet och studieresultat. Och därmed få väsentlig reduktion av spänningar, konflikter, skolk och våld.

Ashley Deans är Ph D, fysiker, forskare och lärare från Kanada och har varit rektor i över 20 år. Nu far han över hela världen för att starta upp allt fler stressfria skolor. Lösningen är enkel och har en lång rad väldokumenterade effekter. Över 600 vetenskapliga studier och 100-tals skolor bekräftar hans budskap.

Ashley Deans föreläsning i Belgien

Varje morgon startar skolan med en tyst stund, eller Quiet Time. I en kvart sitter lärare och elever ner, blundar och mediterar tillsammans. Och på samma sätt avslutar man skoldagen. Där emellan fungerar skolan som den brukar med lektioner och aktiviteter. Morgonmeditationen löser upp stress och spänningar och gör både elever och lärare mer alerta. Lektionerna blir lugna, eleverna mer mottagliga och alerta. Skolarbetet blir effektivare och det visar sig i studieresultaten världen över.

– Men hur ska vi ha tid med det? invänder många lärare. Ashley brukar då fråga hur stor andel av lektionstiden som används till kvalitativ inlärning?

– Mindre än hälften, är det vanliga svaret. Ashley berättar då att den halvtimme som sätts av till meditation spontant dubblerar den kvalitativa tiden på lektionerna.

Skolor som mediterar är det största genombrottet på länge som visar entydiga och varaktiga resultat. Det är skolor som utvecklar elevernas förmåga och medvetande som grund för inlärning. Transcendental Meditation är den teknik som ger en djupgående vila, ett fjärde medvetandetillstånd där man i vaken djup vila löser upp stress och erfar en behaglig skön vila i både kropp och själ.

http://stressfriskola.se

Under meditationen uppstår spontant ett unikt hjärnmönster där hjärnan är mer samordnad och koherent. Det är effekter som spiller över i vaket tillstånd efter meditationen. Under meditationen upplever man det stilla jaget, varandet och ett obegränsat medvetande. Efteråt känner man sig mentalt vaken, alert, positiv och har lättare att fokusera.

Ashley nämner också flera gånger att en mer samordnad hjärna har lättare att fatta kloka beslut. Den styrs inte av instinkter utan av överväganden, etik och moral. Barn som mediterar har lättare att samarbeta. Även barn med ADHD och andra syndrom börjar fungera bättre.

En mer samordnad hjärna

Just nu är det fler skolor som vill starta upp i Sverige. EU-medel har ställts till förfogande för att göra det möjligt. Man börjar med att lära rektor och ledningsgrupp och därefter alla lärare. Efter någon månad informeras föräldrarna och de elever som vill lär sig Transcendental Meditation.

I San Fransisco har ett 10-tal skolor infört Quiet Time-programmet. Chefen för utbildning i staden, Carlos Garcia, vill nu införa det i alla skolor i staden och hela USA.

Erfarenheter från stressfria skolor

Meditation är ett bortglömt kapitel i vår stressfyllda materiellla värld. Men det är inget nytt. TM har praktiserat i tusentals år och många anser att det är livsnödvändig näring för själen och medvetandet. TM är icke-religiöst och kan utövas av alla, gammal som ung.

Fråga till svenska skolpolitiker och rektorer

Frågan som ställs nu är varför inte skolfolk i Sverige fått upp ögonen för Quiet Time? Resultaten är ju enastående. Och det finns en viktig sidoeffekt som innebär att de positiva effekterna från mediterande barn spiller över bland kompisar, syskon och föräldrar. Det blir lugnare på skolgården, på ungdomsgården och i kompisgängen. Flera undersökningar visar att våldet minskar i de stadsdelar där skolan finns.

Tips till skolpolitiker på alla nivåer: Bjud in Ashley Deans och ta reda på mer, gör flera studiebesök på stressfria skolor och prata med elever och lärare. Lär er TM själva om ni inte tror på det. Hitta möjligheter för svenska skolor som vill prova detta.

Varför? Därför att skolan är vår planets framtid. Och vi har inte råd att bränna ut lärare och elever längre.

Här är ett gäng YouTube-filmer att studera

https://www.youtube.com/results?search_query=transcendental+meditation+quiet+time

Jag har försökt att engagera en skola i min närhet som jag trodde var open-minded, i ett uttalat problemområde, men efter en första nyfikenhet så orkade man inte titta vidare. Stressa på.

https://spielbrot.wordpress.com/2014/02/28/skolan/

Annonser